Afgørelse

Nummer
20/03342

Telefonsalg – Er aftalen gyldig, og hæfter forbrugeren for leveret el?

Sagen drejede sig om, hvorvidt der ved selskabets telefoniske henvendelse til forbrugeren var indgået en gyldig og bindende aftale mellem forbrugeren og selskabet om levering af el, og om forbrugeren skulle betale for den el, som selskabet havde leveret til forbrugeren.

Afgørelse

Nævnet lagde til grund at selskabet havde henvendt sig telefonisk til forbrugeren med henblik på indgåelse af en aftale om levering af el. Når et elselskabet henvender sig til en forbruger med henblik på at indgå en aftale om levering af el, skal selskabet kunne fremlægge et gyldigt samtykke til at kontakte forbrugeren i overensstemmelse med reglerne i forbrugeraftaleloven.

Eftersom selskabet ikke havde fremlagt et gyldigt samtykke til at kontakte forbrugeren, fandt nævnet, at der ikke var indgået en gyldig aftale mellem forbrugeren og selskabet.

Nævnet fandt endvidere, at forbrugeren ikke skulle betale for den leverede el, og at forbrugeren havde ret til tilbagebetaling af samtlige indbetalinger til selskabet.

Sagsresumé

Sagen drejede sig om, hvorvidt der ved selskabets telefoniske henvendelse til forbrugeren var indgået en gyldig og bindende aftale mellem forbrugeren og selskabet om levering af el, og om forbrugeren skulle betale for den el, som selskabet havde leveret til forbrugeren.

Ved telefonsamtale af 1. november 2019 aftalte forbrugeren med Elforbundet, at det skulle sende hans elleverance i udbud hos flere elleverandører.

Ved e-mail af 4. november 2019 fremsendte selskabet en kvittering for tilmelding til forbrugeren, hvoraf det fremgik, at det havde indgået en aftale med forbrugeren om levering af el.

Den 2. januar 2020 opdagede forbrugeren, at selskabet via BetalingsService ville trække et acontobeløb på hans hustrus konto for levering af el i perioden 2. januar 2020 til 30. marts 2020. Forbrugeren afviste via BetalingsService betalingen af acontoregningen.

Ved e-mail af 4. januar 2020 til selskabet oplyste forbrugeren, at han havde stoppet betalingen, fordi han den 5. november 2019 havde indgået en aftale med et andet elselskab om levering af el, og at han ikke havde indgået en aftale med selskabet om levering af el. Forbrugeren bad selskabet om at slette ham i dets system, da han ikke kunne have to elleverandører.

Ved e-mail af 6. januar 2020 til forbrugeren oplyste selskabet, at det den 4. november 2019 havde sendt en ordrebekræftelse på e-mail til ham, og at forbrugerens fortrydelsesfrist løb til og med den 18. november 2019. Selskabet kunne derfor ikke gennemføre en annullering af aftalen, da forbrugeren ikke havde overholdt fortrydelsesfristen.

Parterne korresponderede herefter, og den 29. februar 2020 klagede forbrugeren til nævnet.

 

Læs hele afgørelsen 20/03342.