Afgørelse

Nummer
22/05195

Telefonsalg – aftalen var ugyldig, og selskabet skulle tilbagebetale forbrugerens indbetalinger

Et selskab ringede til en forbruger for at indgå aftale om levering af el, og selskabet begyndte herefter at levere el til forbrugeren. Sagen drejede sig om, hvorvidt der var indgået en gyldig og bindende aftale mellem forbrugeren og selskabet om levering af el, og om forbrugeren skulle betale for den el, som selskabet havde leveret til forbrugeren.

Afgørelse

Det er ulovligt for erhvervsdrivende at ringe uanmodet til forbrugere med henblik på at indgå aftaler, herunder aftaler om ellevering, efter forbrugeraftalelovens § 4. Et selskab skal derfor have et gyldigt samtykke fra forbrugeren til, at selskabet må kontakte forbrugeren. Er selskabets henvendelse til forbrugeren sket uden forudgående samtykke fra forbrugeren, er forbrugeren ikke bundet af aftalen efter forbrugeraftalelovens § 5.

Da selskabet ikke havde fremlagt et gyldigt samtykke til at kontakte forbrugeren, mente nævnet ikke, at der var indgået en gyldig aftale mellem forbrugeren og selskabet. Forbrugeren skulle derfor ikke betale for den leverede el, og forbrugeren havde ret til tilbagebetaling af samtlige indbetalinger til selskabet.

Sagsresumé

Ifølge forbrugeren kontaktede selskabet hende telefonisk i december 2021 med løfte om at kunne levere el til billigere regninger end hendes hidtidige el-leverandør.

Den 10. december 2021 begyndte selskabet at levere el til forbrugeren, og den 14. februar 2022 skiftede forbrugeren til en ny elleverandør.

Forbrugeren og selskabet var løbende i kontakt vedrørende selskabets fakturaer, da de var uenige om selskabets fakturering og forbrugerens eventuelle tilbagebetalingskrav.

Den 28. maj 2022 klagede forbrugeren til nævnet.

 

Læs hele afgørelsen 22/05195.