Energiselskaber, der ikke følger nævnets afgørelser

Her vises en liste over de energiselskaber, der ikke følger nævnets afgørelser. Ved hvert energiselskab kan du læse, hvad klagen gik ud på.

Sagsnummer

Energiselskab

Dato for offentliggørelse

Klagen kort beskrevet

21/07185

Fauna Energi A/S

15. marts 2022

Telefonsalg uden samtykke til at kontakte forbrugeren. Forbrugeren hæftede ikke for leveret el.