Nyheder

To nye afgørelser fra nævnets andet møde i 2024

Nævnet har netop publiceret to nye afgørelser fra nævnets andet møde i 2024. Her kan du læse mere om afgørelserne og blive klogere på nævnets nyeste praksis.

Forbrugerens udgift til elektriker – selskabet skulle ikke refundere udgiften til forbrugeren

En forbruger havde tilkaldt en elektriker til sin adresse på grund af et strømsvigt. Strømsvigtet skyldtes selskabets kabelskab, som var blevet påkørt af en bil.

Spørgsmålet var derfor, om selskabet skulle refundere udgiften til elektrikeren til forbrugeren.

Læs mere om afgørelsen 23/07060

Ubetalt aconto regning medtaget som betalt i selskabets slutopgørelse til forbrugeren

En forbruger havde ikke betalt sin opgørelse af 6. juni 2023 til selskabet. Opgørelsen indeholdt både en opgørelse af gasforbruget for perioden 1. januar til 30. april 2023 men også en acontoopkrævning for perioden 1. juli til 31. juli 2023.

Spørgsmålet var derfor, om forbrugeren hæftede for hele opkrævningen, da han skiftede gasleverandør den 14. juni 2023.

Læs mere om afgørelsen 23/06613

Tilmeld dig til nyhedsbrevet

Du vil blandt andet få information om nye afgørelser, temaer, regler, statistik fra ankenævnet mv. Nyhedsbrevet udkommer ca. 4 gange om året.