Eksempel på sikkerhedsstillelse

Tema om sikkerhedsstillelse vedrørende følgende situation: ”For sen betaling af regninger og rykkere”.

Beskrivelse af situationen

Forbrugeren har igennem længere tid ikke overholdt betalingsfristerne, og elleverandøren vurderer på et tidspunkt, at der er risiko for manglende betaling i fremtiden.

Eksempel: En forbruger havde i perioden fra 2009 til 2015 modtaget i alt 18 gebyropkrævninger fra elleverandøren. Nogle var forårsaget af for sen indbetaling, andre af kombineret lukke/inkassovarsler. Ved klagens indlevering havde forbrugeren et udestående hos elleverandøren på ca. 7.000 kr.

Ankenævnets afgørelse

I denne type sager skal nævnet vurdere, om elleverandøren har en særlig grund til at forvente manglende betalingsevne eller – villighed. Nævnet foretager en helhedsvurdering af alle sagens omstændigheder, men særligt i forhold til forbrugerens betalingsmønster, antal rykkere, lukkevarsler og lignende.

Nævnet har udviklet nogle retningslinjer, som anvendes i vurderingen af sagen. Det er dog en konkret vurdering i hver enkelt sag, og der er således ikke tale om en egentlig fast praksis. Her er nogle af de faste punkter som tillægges betydning:

 • Egentligt tab
  • Det har betydning for nævnets vurdering, om elleverandøren har lidt et tab ved, at forbrugeren ikke har betalt sine regninger. Hvis forbrugeren kun har betalt for sent, har elleverandøren ikke lidt et egentligt tab, og dette taler således for, at der ikke kan opkræves sikkerhedsstillelse.
 • Faktureringsmetoder.
  • Hvis forbrugeren for nyligt er overgået til månedsvis afregning eller tilmeldt betalingsservice og efter dette tidspunkt ikke har betalt for sent, taler dette for, at der ikke kan opkræves sikkerhedsstillelse.
 • Antal rykkere
  • Hvis forbrugeren har modtaget et større antal rykkere eller lukkevarsler fra elleverandøren, taler dette for, at forbrugeren kan opkræves sikkerhedsstillelse. Én eller to rykkere er ikke tilstrækkeligt til at danne grundlag for sikkerhedsstillelse.
 • Betalingsvillighed/betalingsevne
  • Oftest ses manglende betalingsevne som værende årsagen til, at selskaberne opkræver sikkerhedsstillelse, idet nogle forbrugere ikke har økonomien til at betale deres elregninger. Dog kan der også være tale om manglende betalingsvillighed, i tilfælde hvor forbrugeren glemmer at betale sine regninger.

Indtil videre er sagerne om sikkerhedsstillelse blevet afgjort med dissens. Erhvervsrepræsentanterne holder fast på, at antallet af rykkere og lukkevarsler i sig selv danner grundlag for at kræve sikkerhedsstillelse, forudsat antallet af disse er tilstrækkeligt.

Begrundelsen for dissensen kan variere fra sag til sag, men kan generelt forklares med, at forbrugersiden derimod ikke lægger vægt på antallet af rykkere eller lukkevarsler, men derimod om forbrugeren har ubetalte regninger, og om elleverandøren derigennem har lidt et egentligt tab.

Konklusion

Det er ikke muligt at beskrive en præcis formel for nævnets praksis i denne type sager, da lovgivningen på området forudsætter en konkret vurdering af elleverandørens kreditrisiko ved at levere el til forbrugeren.

Dog kan det nævnes, at hvis en forbruger har modtaget én eller to rykkere, er dette ikke tilstrækkeligt til at berettige et krav om sikkerhedsstillelse. Der skal være særlig grund til at forvente manglende betalingsevne eller betalingsvillighed. Det vil sige, at der er flere omstændigheder, som skal tages i betragtning ved spørgsmålet om, hvorvidt kravet om sikkerhedsstillelse er berettiget.

Disse afgørelser illustrerer eksemplet:

Sikkerhedsstillelse – medhold (pdf)

Sikkerhedsstillelse – ikke medhold (pdf)