Temaer

Solidarisk hæftelse

Dette tema sætter fokus på solidarisk hæftelse, og du kan læse om ankenævnets praksis inden for denne problemstilling.

En af de tilbagevendende problemstillinger i ankenævnets sager, er spørgsmålet om solidarisk hæftelse.

Med dette tema vil vi informere om den praksis, der efterhånden er blevet fastlagt af ankenævnet. Energiselskaber og forbrugere kan her blive klogere på, hvordan ankenævnet tolker lovgivningen.

Hvad er solidarisk hæftelse?

  • Begrebet solidarisk hæftelse er en situation, hvor flere personer hæfter fuldt ud for det samme krav. 
  • I praksis etableres solidarisk hæftelse ved, at to eller flere personer indgår en aftale, for eksempel ved at underskrive et lånedokument eller indgå ægteskab.


Hvilken retsvirkning har solidarisk hæftelse?

  • Når flere personer hæfter fuldt ud som solidarisk hæftende, kan kreditor selv vælge hvilken af disse personer, som skal betale hele kravet.
  • Det vil sige, at en person kan komme til at hæfte for ikke blot sin egen, men også en andens del af kravet, indtil hele fordringen er indfriet. Personerne kan derfor siges at være afhængige af hinanden.


Hvornår er solidarisk hæftelse relevant?

  • Solidarisk hæftelse ses ofte i forbindelse med fraflytning, hvor to forbrugere har været tilmeldt som kunde på den samme adresse. Der kan være tale om mange penge og en følelse af uretfærdighed, da forbrugeren i mange tilfælde ikke har været med til at forbruge energien.
  • I ægteskaber er solidarisk hæftelse også relevant, eftersom ægteskab (der har fælleseje) medfører, at parret hæfter for hinandens gæld indtil skilsmissen er endelig, eller der er indgivet anmodning om separation. Dette gælder også, selvom den ene ægtefælle er fraflyttet adressen.

Her følger tre problemstillinger på solidarisk hæftelse. Du kan læse mere om ankenævnets afgørelser i de forskellige eksempler:

Se eksempel: Ægtefællehæftelse

Se eksempel: Solidarisk hæftelse med tilbagevirkende kraft

Se eksempel: Fraflytning