Ægtefællehæftelse

Tema om solidarisk hæftelse vedrørende følgende situation: ”Ægtefællehæftelse”.

Beskrivelse af situationen

Den ene ægtefælle er tilmeldt som kunde hos energiselskabet. Spørgsmålet er, om den anden ægtefælle også hæfter for forbruget, når denne ægtefælle ikke er tilmeldt som kunde.

Eksempel: A og B blev gift i 2010. A tilmeldte kun sig selv som kunde i energiselskabet. Da ægteskabet viste sig ikke at holde, fraflyttede B adressen, og parret blev endeligt skilt i 2012. Energiselskabet krævede betaling af A for forbruget i perioden hvor B var fraflyttet. Men A var gået personligt konkurs. Energiselskabet rettede derfor deres krav mod B, da B var gift med A i den pågældende periode.

Hjemmelsgrundlag

Hjemlen til at anse gifte personer som solidarisk hæftende findes i retsvirkningsloven.

Det fremgår af denne lovs § 11, at hver ægtefælle kan indgå aftaler på begges ansvar, så længe disse aftaler sædvanligt foretages til den daglige husholdning eller børns behov.

Ankenævnets afgørelse

Nævnet har afgjort en sag, hvor nævnet vurderede, at retsvirkningslovens § 11 finder anvendelse ved indgåelse af aftaler om levering af el.

Afgørelsen indebærer, at begge ægtefæller hæfter for hinandens elforbrug, også selvom begge ægtefæller ikke er registreret som kunder hos energiselskabet. Brug af el bliver derfor anset som en del af de sædvanlige aftaler man normalt har brug for i hjemmet.

Det bemærkes afslutningsvis, at problemet med ægtefællehæftelse kun opstår i de tilfælde, hvor begge ægtefæller ikke er tilmeldt som kunder. Hvis begge ægtefæller er kunder, hæfter begge personer som følge af deres status som kunde, og ikke fordi de er gift med hinanden.

Denne afgørelse illustrerer eksemplet (pdf)