Solidarisk hæftelse med tilbagevirkende kraft

Beskrivelse af situationen

En person med gæld fra tidligere kundeforhold flytter ind på en adresse, hvor der bor en person uden gæld. Da begge personer er tilmeldt som kunde på den nuværende adresse, er spørgsmålet, om begge personer hæfter for gælden fra tidligere kundeforhold. Der er således tale om et spørgsmål om solidarisk hæftelse med tilbagevirkende kraft.

Eksempel: A har oparbejdet gæld hos energiselskabet fra tidligere kundeforhold. A flytter nu ind i en ejendom, hvor B har været tilmeldt som kunde i et års tid. Energiselskabet vil gerne inddrive gælden hos A og vil som led i dette forsøg afbryde forsyningen til adressen. Dermed bliver elforsyningen til B, som ikke har en gæld hos energiselskabet, også afbrudt. B kommer derfor til at hæfte for A’s gæld.

Hjemmelsgrundlag

Spørgsmålet i denne situation er, om to forbrugere, som er samlevende (ikke gift), og som begge forbruger strømmen til adressen, kan være solidarisk hæftende med tilbagevirkende kraft?

Begge personer er tilmeldt sig som kunde og hæfter med hjemmel i leveringsaftalen solidarisk for det fremtidige forbrug. Som udgangspunkt er der ikke hjemmel til at hæfte solidarisk med tilbagevirkende kraft.

Ankenævnets afgørelse

Nævnets praksis har vist, at det ikke er muligt at hæfte solidarisk med tilbagevirkende kraft, da nævnet finder, at der ikke er et retligt grundlag herfor.  

I forhold til eksemplet, kan energiselskabet ikke afbryde for elforsyningen til den fælles adresse, eftersom dette vil gå ud over den gældsfrie person. Energiselskabet må derfor inddrive kravet via sædvanlig inkassoprocedure hos den person, som skylder pengene.

Denne afgørelse illustrerer eksemplet (pdf)