Afgørelse

Nummer
20/14557

Afbrydelse af elforsyning og antallet af rykkergebyrer

Sagen drejede sig om, hvorvidt forbrugeren hæftede for selskabets opkrævning af el, og om forbrugeren havde ret til tilbagebetaling af 3.000 kr., som forbrugeren oplyste, at han havde indbetalt til selskabet. Sagen drejede sig endvidere om, hvorvidt selskabet havde overholdt betingelserne for at afbryde elforsyningen, og om selskabet havde opkrævet for mange rykkergebyrer.

Afgørelse

Nævnet gav ikke forbrugeren ret i, at han ikke skulle betale for leveret el, og forbrugeren fik heller ikke ret i kravet om tilbagebetaling af 3.000 kr., da nævnet ikke fandt det dokumenteret, at beløbet var indbetalt.

Selskabet havde dog ikke overholdt betingelserne for opkrævning af sikkerhedsstillelse og lukkeprocedure, og selskabet skulle derfor anerkende, at forbrugeren blev fritaget for betaling af 105 kr. vedrørende den uberettigede forsyningsafbrydelse.

Nævnet konstaterede, at selskabet havde tilskrevet fem rykkergebyrer á 100 kr., mens forbrugeren var i fortsat restance hos selskabet. Da selskabet højst måtte opkræve tre rykkergebyrer á 100 kr. i denne periode, fandt nævnet derfor, at forbrugeren skulle fritages for betaling af to rykkergebyrer á 100 kr.

Sagsresumé

Ved faktura af 11. juli 2019 opkrævede selskabet 428,31 kr. fra forbrugeren med betalingsfrist den 13. august 2019.

Ved rykkerbrev af 19. august 2019 (rykker 1) til forbrugeren rykkede selskabet for betaling af de 428,31 kr.

Ved rykkerbrev af 9. september 2019 (rykker 2) til forbrugeren rykkede selskabet igen for betaling af de 428,31 kr. Selskabet oplyste, at forbrugeren skulle betale sikkerhedsstillelse på 3.400 kr. inden 15 hverdage fra modtagelse af rykkerbrevet, hvis forbrugeren fortsat ønskede at modtage el fra selskabet.

Ved brev af 2. oktober 2019 til forbrugeren oplyste selskabet, at det ikke havde modtaget sikkerhedsstillelse på 3.400 kr. fra forbrugeren, at selskabet derfor ophævede elaftalen, og at elforsyningen ville blive afbrudt den 21. oktober 2021.

Den 15. oktober 2019 indbetalte forbrugeren sin samlede restance til selskabet, men ikke sikkerhedsstillelsen på 3.400 kr.

Den 21. oktober 2019 blev der foretaget forsyningsafbrydelse på forbrugsadressen.

Parterne korresponderede herefter uden at nå til enighed.

Den 4. august 2020 blev sagen indbragt for Retten i Lyngby, og den 29. september 2020 modtog nævnet sagen fra retten.

 

Læs hele afgørelsen 20/14557.