Afgørelse

Nummer
20/16303

Sikkerhedsstillelse og afbrydelse af elforsyning

Sagen drejede sig om, hvorvidt selskabet havde lov til opkræve sikkerhedsstillelse fra forbrugeren og efterfølgende afbryde forbrugerens elforsyning.

Afgørelse

Efter reglerne i elleveringsbekendtgørelsen kan et elselskab tidligst fremsætte krav om sikkerhedsstillelse for fremtidig levering af el efter udløbet af betalingsfristen i den anden rykker. Nævnet konstaterede, at betalingsfristen i den anden rykker ikke var udløbet, før selskabet stillede krav om sikkerhed. Da selskabet ikke overholdt betingelserne for at opkræve sikkerhedsstillelse, havde selskabet ikke ret til at ophæve aftalen med forbrugeren og afbryde elforsyningen.

Selskabet skulle derfor tilbagebetale i alt 8.081,25 kr. til forbrugeren vedrørende sikkerhedsstillelse og udgifter til genoplukning af elforsyning.

Sagsresumé

Ved e-mail af 13. oktober 2020 til forbrugeren oplyste selskabet, at forbrugerens betalingskort ikke længere var gyldigt, og selskabet vejledte forbrugeren om, hvordan han kunne opdatere sine betalingsoplysninger.

Den 21. oktober 2020 rykkede selskabet forbrugeren for betaling af hans udestående (Rykker 1).

Den 1. november 2020 rykkede selskabet igen forbrugeren for betaling af hans udestående (Rykker 2). Selskabet oplyste, at forbrugeren skulle betale sit udestående inden for 15 hverdage, ellers ville udeståendet blive overdraget til inkasso.

Samme dato anmodede selskabet forbrugeren om betaling af sikkerhedsstillelse for fremtidig levering af el.

Den 30. november 2020 blev elforsyningen afbrudt på forbrugsadressen.

Forbrugeren og selskabet korresponderede herefter, og den 30. december 2020 klagede forbrugeren til nævnet.

 

Læs hele afgørelsen 20/16303.