Afgørelse

Nummer
22/08763

Aftale om gratis tilslutning til fjernvarme

Forbrugeren tilmeldte sig fjernvarmelevering fra selskabet fire dage efter udløbet af et kampagnetilbud fra selskabet om gratis tilslutning af fjernvarme. Forbrugeren modtog bekræftelsesmail med oplysninger om, at udmeldte datoer ikke længere var gældende, og at tilslutningen var gratis, da aftalen var underskrevet i indeværende år. Cirka ni måneder efter tilmeldingen opkrævede selskabet 39.162,50 kr. hos forbrugeren for tilslutningsomkostninger. Spørgsmålet var derfor, om forbrugeren og selskabet havde indgået en aftale om, at forbrugerens adresse gratis skulle tilsluttes fjernvarme fra selskabet, og om forbrugeren havde ret til tilbagebetaling af 39.162,50 kr.

Afgørelse

Ifølge nævnet var forbrugerens tilmelding til fjernvarmelevering fra selskabet kommet for sent frem i forhold til kampagnetilbuddet, og forbrugerens tilmelding var derfor et nyt tilbud efter aftalelovens § 4, stk. 1.

Nævnet vurderede, at selskabet accepterede forbrugerens tilbud (tilmelding), da selskabet fremsendte en bekræftelsesmail efter forbrugerens bestilling. Nævnet lagde vægt på, at bekræftelsesmailen indeholdt oplysninger om, at udmeldte datoer ikke længere var gældende, og at tilslutningen var gratis, da aftalen var underskrevet i indeværende år.

Dermed havde parterne efter aftalelovens § 1 indgået en aftale om gratis tilslutning af fjernvarme til forbrugsadressen.

Nævnet mente også, at aftalen var gyldig efter aftalelovens § 32, stk. 1, da forbrugeren var i god tro om indholdet af selskabets bekræftelsesmail.

Nævnet gav derfor forbrugeren ret i, at der var indgået en gyldig og bindende aftale om, at forbrugerens adresse gratis skulle tilsluttes fjernvarme fra selskabet, og selskabet skulle derfor tilbagebetale 39.162,50 kr. til forbrugeren vedrørende tilslutningsomkostninger.

Sagsresumé

Ifølge selskabet havde det i perioden maj 2020 til 31. december 2021 en kampagne med mulighed for gratis tilslutning til fjernvarme.

Den 4. januar 2022 underskrev forbrugeren digitalt en kontrakt med selskabet om, at forbrugsadressen skulle tilsluttes til fjernvarme fra selskabet. Det fremgik blandt andet af kontrakten, at selskabet gav 100 % rabat på tilslutningen til fjernvarme ved underskrift af kontrakten inden den 31. december 2021.

Ved e-mail af 4. januar 2022 til forbrugeren bekræftede selskabet, at det havde registreret fjernvarmeaftalen og oplyste, at forbrugeren skulle være opmærksom på, at tidligere udmeldte datoer ikke længere var gældende. I e-mailen havde selskabet indsat et nyligt udsendt brev, hvoraf følgende blandt andet fremgik:

”Samtidig er det også vigtigt for os at understrege, at da fjernvarmeleverings-aftalen er underskrevet i indeværende år, er aftalen stadig gældende og tilslutningen gratis (ved valg af model A) selvom, du måske først får fjernvarme og bliver kunde i 2022.”

I perioden 7. januar til 10. februar 2022 sendte selskabet flere e-mails til forbrugeren med oplysninger om den forventede tilslutning til fjernvarme.

Ved faktura af 7. september 2022 opkrævede selskabet i alt 39.162,50 kr. hos forbrugeren vedrørende henholdsvis investeringsbidrag (3.830 kr. ekskl. moms) og stikledningsbidrag (27.500 kr. ekskl. moms). Det fremgik af fakturaen, at tilbuddet om gratis tilslutning til fjernvarme udløb den 31. december 2021, og at aftalen om fjernvarmelevering var underskrevet den 4. januar 2022.

Forbrugeren klagede herefter til selskabet over opkrævningen på 39.162,50 kr., og da parterne ikke kunne blive enige, klagede forbrugeren den 1. oktober 2022 til nævnet.

Læs hele afgørelsen 22/08763.