Artikel

Aftalelov

Aftaleloven er central i relation til indgåelse af aftaler om levering af energiydelser. Aftaleloven vil snart blive suppleret med 2 bekendtgørelser om sikring af væsentlige forbrugerkrav for el- og naturgasforsyning. Kapitlet om urimelige kontraktvilkår er baseret på et EU direktiv.