Artikel

Elforsyning 1 - Elforsyningsloven

Elforsyningslovens formål er at sikre, at landets elforsyning tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med hensynet til forsyningssikkerheden, samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse.

 Elmast

Loven skal inden for denne målsætning sikre forbrugerne adgang til billig elektricitet og fortsat give forbrugerne indflydelse på forvaltningen af elsektorens værdier.

Loven skal fremme en bæredygtig energianvendelse, bl.a. ved energibesparelser.
Hertil kommer anvendelse af kraftvarme, vedvarende og miljøvenlige energikilder.

Loven skal også sikre en effektiv anvendelse af økonomiske ressourcer og skabe konkurrence på markeder for produktion og handel med elektricitet.

Hent elforsyningsloven hos Retsinformation

EU DIREKTIVET

Elforsyningsloven implementerer en række bestemmelser fra EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/72/EF af 13.  juli 2009 om fælles regler for det indre marked for elektricitet

Eldirektivet fra 2009