Artikel

Elforsyning 2 - Elhandelsvirksomhedernes opgaver og forpligtelser

Bekendtgørelsen indeholder regler om elhandelsvirksomhederne opgaver og forpligtigelser overfor forbrugeren.

En forbruger har efter indførelsen af engrosmodellen pr. 1. april 2016 kun ét aftaleforhold. Betaling for brug at elnettet og transport af elektricitet til netselskabet afregnes med forbrugerens elleverandør.

Ligeledes skal forbrugerne kun henvende sig til den valgte elhandelsvirksomhed (elleverandøren) i alle spørgsmål vedrørende levering og betaling for elforbruget, adresseændringer mv.

Hent bekendtgørelsen hos Retsinformation.