Artikel

Elforsyning 3 - Elhandelsvirksomheders fakturering

Bekendtgørelsen indeholder specifikke faktureringskrav til elhandelsvirksomhederne. Reglerne supplerer bekendtgørelsen om energivirksomheders oplysning af forbrugere om energiforbrug og fakturering.