Artikel

Elmåler - Krav til fjernaflæste elmålere

Bekendtgørelsen indeholder funktionskrav til fjernaflæste elmålere. Derudover er der regler for måling af elektricitet hos slutbrugere (forbrugerne).