Artikel

Elmåler - Krav til fjernaflæste elmålere

Bekendtgørelsen indeholder funktionskrav til fjernaflæste elmålere. Derudover er der regler for måling af elektricitet hos slutbrugere (forbrugerne).

Bekendtgørelsen indfører minimumskrav til funktioner i fjernaflæste elmålere, som netvirksomhederne opsætter frivilligt.

Hent bekendtgørelsen hos Retsinformation