Artikel

Gældsbrevslov

Gældsbrevsloven

Lovbekendtgørelse nr. 669 af 23. september 1986 lov om gældsbreve

Hent gældsbrevsloven hos Retsinformation.dk