Artikel

Gasforsyning 3 - Faktureringsregler

Forbrugeroplysning. Bekendtgørelsen implementerer reglerne om fakturering og specificering af omkostninger af naturgaspriser, som især fremgår af EU direktivet om naturgasforsyning.