Artikel

Gasforsyning 4 - Prisoplysninger

Forbrugeroplysning angående prisoplysninger for gas.

Bekendtgørelsen implementerer reglerne om offentliggørelse af gaspriser, tariffer, rabatter og vilkår, som især fremgår af bilag A i EU direktivet om elforsyning.

Hent bekendtgørelsen hos Retsinformation.dk