Artikel

Gasforsyning 1 - Gasforsyningslov

Gasforsyningsloven Lovens formål er at sikre, at gasforsyningen tilrettelægges og gennemføres efter hensynet til forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse.