Artikel

Købelov

Købeloven regulerer civilkøb, forbrugerkøb og handelskøb. De almindelige, formueretlige principper, som købeloven er udtryk for, har også betydning i relation til køb og levering af energiydelser.

Reglerne om mangler i købeloven bygger i dag på et EU direktiv om forbrugerbeskyttelse.

Nedenfor er der links til de relevante oplysninger om købeloven. 

Hent købeloven hos retsinformation.dk