Artikel

Markedsføringsloven

Markedsføringsloven regulerer erhvervsdrivendes markedsføring over for forbrugere mm. og indeholder regler, der implementerer EU direktiver, bl.a. direktivet om urimelig handelspraksis.

Hent markedsføringslovens hos Retsinformation.dk