Artikel

Retshjælp ved advokater - bekendtgørelsen

Retsplejeloven giver mulighed for at fastsætte regler om retshjælp og der er fastsat regler i "Bekendtgørelse om offentlig retshjælp ved advokater".