Artikel

Retsplejelov

Retsplejeloven -  egentlig lov om rettens pleje, indeholder reglerne om domstolenes, politiets og anklagemyndighedens struktur, om betingelser for at blive og fungere som advokat, samt reglerne for domstolenes behandling af civile sager og straffesager, om inddrivelse af gæld mv. ved fogedretten, samt reglerne for politiets efterforskning af forbrydelser. Retsplejeloven indeholder også regler om aktindsigt i domme og andre domstolsafgørelser.

 Elmast

Lovbekendtgørelsen sammenskriver lov om rettens pleje

Hent retsplejeloven hos Retsinformation