Nyheder

Fem nye afgørelser fra nævnets første møde i 2024

Nævnet har netop publiceret fem nye afgørelser fra nævnets første møde i 2024. Her kan du læse mere om afgørelserne og blive klogere på nævnets nyeste praksis.

Hæftelse for el til fraflyttet adresse

En forbruger flyttede fra sin adresse, men elselskabet blev ved med at levere el til adressen og opkræve forbrugeren for elforbruget.

Spørgsmålet var derfor, om forbrugeren hæftede for selskabets levering af el til adressen, efter han flyttede fra den.

Læs mere om afgørelsen 23/05175

Klage over høj elpris - Kvartalsprodukt

En forbruger klagede over, at hans elselskab opkrævede en samlet gennemsnitlig pris på 5,35 kr. pr. kWh i perioden 1. december 2022 til 28. februar 2023.

Spørgsmålet i sagen var, om forbrugeren havde ret til at blive afregnet til en samlet pris på 3 kr. pr. kWh i perioden.

Læs mere om afgørelsen 23/04442

Reduceret elafgift – nævnet havde ikke kompetence

Sagen drejede sig om, at forbrugeren ikke var enig i den måde, som selskabet opkrævede og fordelte den reducerede elafgift.

Læs mere om afgørelsen 23/07179

Tidspunktet for opsigelse af gasforsyningen er afgørende for gratis frakobling under Energistyrelsens afkoblingsordning

Sagen drejede sig om forbrugerens mulighed for at benytte Energistyrelsens afkoblingsordning.

Forbrugeren krævede at få dækket selskabets frakoblingsgebyr på 8.200 kr. under Energistyrelsens afkoblingsordning, selvom tilskudspuljen var opbrugt og lukket på opsigelsestidspunktet, og spørgsmålet var, om forbrugeren havde ret til det.

Læs mere om afgørelsen 23/05800

Klage over fjernvarmeværks overslagspris – Nævnet havde ikke kompetence

En forbruger ønskede at få omlagt stikledningen på sin ejendom, og forbrugeren fik en overslagspris på 87.000 kr. for arbejdet. Forbrugeren klagede over overslagsprisen, og spørgsmålet var herefter, om prisen var for høj.

Læs mere om afgørelsen 23/03820

Tilmeld dig til nyhedsbrevet

Du vil blandt andet få information om nye afgørelser, temaer, regler, statistik fra ankenævnet mv. Nyhedsbrevet udkommer ca. 4 gange om året.