Nyheder

Ny afgørelse om manglende slutopgørelse

Nævnet har netop publiceret en ny afgørelse om manglende slutopgørelse fra maj 2023.

Manglende slutopgørelse – Selskab skulle tilbagebetale acontobetaling

Sagen drejede sig om, at forbrugeren ikke havde modtaget en slutopgørelse fra selskabet i forbindelse med, at han stoppede med at modtage el fra selskabet. Spørgsmålet var derfor, om forbrugeren havde ret til tilbagebetaling af sine acontobetalinger for den periode, der ikke var opgjort, det vil sige 1. juni til 31. august 2022.

Da selskabet ikke over for nævnet havde dokumenteret, at kundeforholdet var opgjort, og betalt acontobeløb var tilbagebetalt, fandt nævnet, at selskabet skulle tilbagebetale 2.175,06 kr. til forbrugeren vedrørende betalt aconto for perioden 1. juni til 31. august 2022.

Læs mere om afgørelsen 22/09426

 

Tilmeld dig til nyhedsbrevet

Du vil blandt andet få information om nye afgørelser, temaer, regler, statistik fra ankenævnet mv. Nyhedsbrevet udkommer ca. 4 gange om året.