Nyheder

Ny temaartikel om klager over høje elpriser

Nævnet har netop udgivet en ny temaartikel om klager over høje elpriser.

Nævnet modtog i 2023 et stort antal klager fra forbrugere over elselskaber vedrørende høje elpriser. Klagerne kom hovedsageligt fra forbrugere, der oplevede at blive afregnet til en fast høj kWh-pris for fjerde kvartal af 2022. Her kan du læse mere om nævnets praksis og blive klogere på, hvordan nævnet vurderer sagerne.

Læs temaartiklen om klager over høje elpriser

Tilmeld dig til nyhedsbrevet

Du vil blandt andet få information om nye afgørelser, temaer, regler, statistik fra ankenævnet mv. Nyhedsbrevet udkommer ca. 4 gange om året.