Nyheder

Nye afgørelser fra oktober 2022

Nævnet har i oktober 2022 truffet afgørelse i to sager, som nævnet har besluttet at publicere på nævnets hjemmeside.

Elselskab mistede retten til at gøre et krav gældende over for en forbruger på grund af passivitet

En forbruger blev kunde hos et elselskab på ny, og selskabet tog i den forbindelse et krav op over for forbrugeren vedrørende forbrugerens første kundeforhold hos selskabet.

På grund af selskabets retsfortabende passivitet gav nævnet forbrugeren medhold i, at selskabet skulle fritage forbrugeren for betaling af 10.192,17 kr.

Læs mere om afgørelsen 22/02593.

Telefonsalg – aftalen var ugyldig, og selskabet skulle tilbagebetale forbrugerens indbetalinger

Et elselskab ringede til en forbruger for at indgå aftale om levering af el, og selskabet begyndte herefter at levere el til forbrugeren.

Da selskabet ikke havde fremlagt et gyldigt samtykke til at kontakte forbrugeren, mente nævnet ikke, at der var indgået en gyldig aftale mellem forbrugeren og selskabet. Forbrugeren skulle derfor ikke betale for den leverede el, og forbrugeren havde ret til tilbagebetaling af samtlige indbetalinger til selskabet.

Læs mere om afgørelsen 22/05195.

Tilmeld dig til nyhedsbrevet

Du vil blandt andet få information om nye afgørelser, temaer, regler, statistik fra ankenævnet mv. Nyhedsbrevet udkommer ca. 4 gange om året.