Nyheder

Stadig usædvanligt mange sager og henvendelser til nævnet i starten af 2023

Der er fortsat mange forbrugere, der finder vej til nævnet. Enten med en klagesag eller fordi de har brug for vejledning i vores hotline. Det er især el-området, der giver travlhed i sekretariatet. Der er dog små tegn på, at antallet af klagesager på el-området er på vej mod et mere normalt leje i løbet af foråret.

Klagesagerne på el-området har (måske) toppet

I slutningen af 2022 og i januar 2023 modtog nævnet omkring 50 el-klagesager om måneden. I de efterfølgende måneder er antallet af indkomne klagesager faldet til omkring 30 klagesager om måneden. Tendensen er altså, at der er færre, der klager til nævnet, men 30 klagesager om måneden er fortsat betydelig flere end normalt.

Det er stadig travlt i hotlinen

Forbrugernes behov for vejledning er omvendt ikke aftaget i årets første måneder. Nævnets hotline har i gennemsnit modtaget 134 henvendelser om måneden i 2023. I 2022 lå gennemsnittet på 116 henvendelser om måneden.

Hvad spørger forbrugerne om?

Sekretariatets jurister, der betjener hotlinen, oplever, at det er disse emneområder, der i øjeblikket oftest giver anledning til henvendelser fra forbrugerne:

Skift af el-leverandør

Der er flere forskellige problematikker omkring skifte af elselskab, der giver anledning til spørgsmål. Det kan for eksempel være, hvis forbrugerne ikke kan få en slutopgørelse fra det selskab, de forlader. Det kan også være henvendelser om gebyrer ved et skifte af selskab, som undrer forbrugerne. Endelig er der også stadig forbrugere, der ringer, fordi de undrer sig over, at de har fået en ny elleverandør – det er ofte i situationer, hvor forbrugerne er blevet kontaktet telefonisk, men ikke mener at have sagt ok til at skifte til et nyt elselskab.

Aconto opkrævninger

Forbrugerne søger også vejledning i forbindelse med, at de har modtaget acontoregninger, som, de mener, er meget høje.

Forstå din elregning

Endelig er der også en del forbrugere, der finder vej til vores hotline med spørgsmål, der vedrører forståelsen af deres elregning. Denne type henvendelser hænger nogle gange sammen med, at forbrugerne har haft svært ved at få fat i deres elselskab og derfor i stedet finder vej til nævnets hotline.

Tilmeld dig til nyhedsbrevet

Du vil blandt andet få information om nye afgørelser, temaer, regler, statistik fra ankenævnet mv. Nyhedsbrevet udkommer ca. 4 gange om året.