Om Ankenævnet på Energiområdet

Bag nævnet står Green Power Denmark, Evida Holding A/S, Dansk Fjernvarme og Forbrugerrådet Tænk.

Nævnet behandler civilretlige klager fra forbrugere mod energivirksomheder, som er etableret i Danmark, vedrørende forbrugeraftaler om køb og levering af elektricitet, gas og fjernvarme samt andre varer og tjenesteydelser i forbindelse hermed.

Nævnsmedlemmer

Nævnet består af en formand, som er dommer, samt et ligeligt antal repræsentanter for forbruger- og erhvervsinteresser.

I praksis består nævnets således af 5 medlemmer til et møde - 1 formand, 2 repræsentanter for forbrugerinteresser og 2 repræsentanter for erhvervsinteresser.

Forbrugerrepræsentanterne og energierhvervets repræsentanter udpeges henholdsvis af Forbrugerrådet Tænk, Green Power Denmark, Evida Holding A/S og Dansk Fjernvarme.

Der udpeges tilsvarende suppleanter for nævnsmedlemmerne. Nævnet vælger selv sin formand, der skal være dommer. 

Formand

 • Poul Gorm Nielsen - dommer

Repræsentanter for forbrugerinteresser - udpeget af Forbrugerrådet Tænk

 • Christian Jarby - seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling
 • Christian Sand – Forbrugerpolitisk rådgiver hos Forbrugerrådet Tænk
  Suppleant:
 • Regitze Buchwaldt - ankenævnskoordinator i Forbrugerrådet Tænk

Repræsentanter for erhvervsinteresser i el-sager - udpeget af Green Power Denmark

 • Ida Kromann Eriksen - Legal Advisor i Radius
 • Christina Lose - Ansvarlig for kundeoplevelser og klagehåndtering i EWII
  Suppleant:
 • Christina M. Moshøj - chefkonsulent i Green Power Denmark

Repræsentanter for erhvervsinteresser i gas-sager - udpeget af Green Power Denmark og Evida Holding A/S

 • Ane Rask - elhandelschef i Energi Fyn
 • Maria Katja Jensen - afdelingsleder i Evida
  Suppleant:
 • Christina M. Moshøj - chefkonsulent i Green Power Denmark

Repræsentanter for erhvervsinteresser i fjernvarme-sager - udpeget af Dansk Fjernvarme

 • Morten Skov - chefingeniør i HOFOR
 • Carl Hellmers - direktør i Fredericia Fjernvarme A.m.b.a.
  Suppleant:
 • Astrid Birnbaum - direktør i Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a.

Ankenævnet på Energiområdets sekretariat

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Du vil blandt andet få information om nye afgørelser, temaer, regler, statistik fra ankenævnet mv. Nyhedsbrevet udkommer ca. 4 gange om året.