Temaer

Ankenævnet på Energiområdet skriver løbende artikler om juridiske temaer, der er interessante for både forbrugere og energiselskaber. Formålet med artiklerne er at forebygge fremtidige klager og orientere bredt om ankenævnets praksis på udvalgte områder.

 • Forsinket eller manglende slutafregning for elforbrug

  Her kan du læse mere om, hvad der gælder i forbindelse med forsinket og manglende slutafregning for elforbrug.

  Forsinket eller manglende slutafregning for elforbrug

 • Nye regler på gasområdet

  Den 1. april 2023 trådte der nye regler i kraft i gasforsyningsloven. De nye regler harmoniserer gasmarkedet med elmarkedet på de områder, hvor det både har været muligt og hensigtsmæssigt. I denne temaartikel kan du blive klogere på, hvad de nye regler betyder for forbrugere og gasleverandører.

  Nye regler på gasområdet

 • Elselskabers ændring i kontrakt eller pris

  Ankenævnet på Energiområdet modtager et stigende antal henvendelser fra forbrugere, der oplever, at deres elselskab foretager ændringer i kontraktbetingelserne, herunder prisændringer, til ugunst for forbrugeren. Her kan du blive klogere på, om elselskabet må ændre i din kontrakt eller pris, og hvad du som forbruger kan gøre.

  Læs mere om Elselskabers ændring i kontrakt eller pris

 • Lukkeprocedure når forbrugeren er i restance

  Ankenævnet på Energiområdet behandler ofte klager fra forbrugere, der oplever, at deres elselskab har ophævet aftalen og afbrudt elforsyningen.

  Læs mere om Lukkeprocedure når forbrugeren er i restance

 • Rykkergebyr – Sådan er reglerne

  Ankenævnet på Energiområdet behandler ofte klagesager, der vedrører rykkergebyrer, som energiselskabet har opkrævet af forbrugeren.

  Rykkergebyr – hvad er reglerne?

 • Forbrug skønnet over en årrække – Lineær fordeling

  På denne side finder du et tema om det, der bliver kaldt lineær fordeling.

  Forbrug skønnet over en årrække – Lineær fordeling

 • Forstå din elregning

  Det kan være svært at forstå elmarkedet. Hvem de forskellige aktører er, hvem du betaler til, og hvor du som forbruger kan spare penge.

  Forstå din elregning

 • Telefonsalg

  I sager om telefonsalg skal energiselskabet bevise, at de lovligt har ringet til dig, og at de har indgået en aftale med dig over telefonen.

  Telefonsalg

 • Forsyningsproblemer – det skal du gøre

  Nævnet modtager jævnligt klager fra forbrugere, der har oplevet et problem med deres energiforsyning, hvorefter de selv har kontaktet en elektriker eller VVS-installatør. Her kan du blive klogere på, hvad du skal gøre, hvis du oplever problemer med din energiforsyning.

  Forsyningsproblemer – det skal du gøre

 • Forældelse

  På denne side følger et tema om forældelse. Du vil her kunne læse ankenævnets praksis på forældelsesområdet.

  Forældelse

 • Opsigelse af aftale med fjernvarmeværk (udtrædelse) – Hvad skal du betale?

  Dette tema sætter fokus på, hvad du skal være opmærksom på, hvis du opsiger din aftale med dit fjernvarmeværk.

  Opsigelse af aftale med fjernvarmeværk (udtrædelse) – Hvad skal du betale?

 • Solcelleanlæg

  Læs mere om nævnets praksis i sager, der handler produktion fra eget solcelleanlæg i kombination med en klage over køb af elektricitet af et elselskab.

  Solcelleanlæg

 • Sikkerhedsstillelse

  Læs mere om sikkerhedsstillelse som krav for fortsat levering af el og ankenævnets retningslinjer ved behandling af denne problemstilling.

  Sikkerhedsstillelse

 • Klager over høje elpriser for kvartalsprodukter

  På denne side kan du læse om mere om de klager over høje elpriser, som nævnet har behandlet

  Klager over høje elpriser

stikkontakt

Kontakt til nævnet

Ankenævnet har sekretariat hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.
Kontakt