Temaer

Forsinket eller manglende slutafregning

Nævnet modtager jævnligt klager fra forbrugere vedrørende slutafregninger. I klagesagerne oplever forbrugerne for eksempel at modtage en slutafregning fra deres tidligere elselskab længe efter, at de er stoppet med at modtage el fra selskabet. Eller også oplever forbrugerne, at de slet ikke modtager en slutafregning fra deres elselskab. Her kan du læse mere om, hvad der gælder i forbindelse med forsinket og manglende slutafregning for elforbrug.

Forsinket eller manglende slutafregning

Et elselskab er forpligtet til at sende en forbruger en slutafregning for elforbruget i forlængelse af, at forbrugeren skifter elselskab eller fraflytter sin adresse. Slutafregningen indebærer typisk en opkrævning fra selskabet hos forbrugeren vedrørende den strøm, som forbrugeren har aftaget siden sidste periodeafregning og indtil den sidste dag, forbrugeren aftog strøm fra selskabet.

En slutafregning kan imidlertid også betyde, at forbrugeren har et tilgodehavende. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvis forbrugeren har betalt forud (aconto) for en periode, der ligger ud over den periode, forbrugeren har aftaget el fra selskabet, og det betalte acontobeløb til selskabet er større end prisen for den mængde strøm, forbrugeren har aftaget fra selskabet i perioden.

Situationen er forskellig alt afhængig af, om man som forbruger oplever for sent at modtage krav om efterbetaling til elselskabet (forsinket slutafregning), eller om man mener at have krav på tilbagebetaling af sin forudbetaling (manglende slutafregning).

Læs mere om forsinket slutafregning for elforbrug

Læs mere om manglende slutafregning for elforbrug

Hvad er en slutafregning?

En slutafregning – også kaldet slutopgørelse – er den endelige afregning af en elforbrugers kundeforhold hos et elselskab. Med andre ord er det den sidste regning, som man kan forvente at få fra sit elselskab.

Elselskabet skal slutafregne forbrugeren senest seks uger efter, at forbrugeren har skiftet elselskab eller er fraflyttet adressen. Det fremgår af § 7, stk. 5 i elleveringsbekendtgørelsen.