Temaer

Lukkeprocedure når forbrugeren er i restance

Ankenævnet på Energiområdet behandler ofte klager fra forbrugere, der oplever, at deres elselskab har ophævet aftalen og afbrudt elforsyningen. Da det er en indgribende foranstaltning at afbryde en forbrugers elforsyning, stilles der en række krav til elselskaberne, før de har ret til i sidste ende at iværksætte forsyningsafbrydelse.

Ved en ”skrivelse” forstås enhver læsbar meddelelse, uanset om den er fremsendt med brev eller på anden måde, for eksempel pr. e-mail.

Reglerne for elselskabers fremgangsmåde i forbindelse med forsyningsafbrydelse fremgår af §§ 13-16 og 18 i elleveringsbekendtgørelsen.