Temaer

Nye regler på gasområdet

Den 1. april 2023 trådte der nye regler i kraft i gasforsyningsloven. De nye regler harmoniserer gasmarkedet med elmarkedet på de områder, hvor det både har været muligt og hensigtsmæssigt. I denne temaartikel kan du blive klogere på, hvad de nye regler betyder for forbrugere og gasleverandører.

De nye regler på gasområdet har også medført følgende ændringer på gasmarkedet:

Afskaffelse af gasleverandørens mulighed for at fakturere på vegne af distributionsselskabet (Evida)

Samfakturering af leverancer af gas bliver afskaffet den 1. juli 2023, hvilket sker efter aftale mellem branchen og distributionsselskabet. Gasleverandørerne kan derfor ikke længere opkræve distribution, transport og afgifter på vegne af distributionsselskabet. Det betyder, at husholdningsforbrugerne fremover vil modtage to regninger – én fra gasleverandøren og én fra distributionsselskabet.

Gasleveringsbekendtgørelsen (BEK nr. 340 af 23. marts 2023)

Den 1. april 2023 er bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af gas (gasleveringsbekendtgørelsen) trådt i kraft, og samtidig er den hidtidige bekendtgørelse ophævet (BEK nr. 1354 af 12. december 2014).

Gasleveringsbekendtgørelsen regulerer som hidtil forbrugeraftaler om salg af gas, som en gasleverandør indgår med en forbruger, der hovedsageligt handler uden for sit erhverv. Bekendtgørelsen finder også anvendelse på det aftaleforhold, der gælder mellem en forbruger og distributionsselskabet.

Distributionsselskabet Evida indfører flere opgørelser om året

Fra sommeren 2023 indfører distributionsselskabet Evida, at forbrugeren (kunden) skal aflæse gasmåleren fire gange om året i stedet for én.

Det betyder, at forbrugerens gasforbrug vil blive opgjort hvert kvartal i stedet for én gang om året.

Efter den nye model skal forbrugeren derfor aflæse gasmåleren hvert kvartal, hvor aflæsningen vil blive brugt til at opgøre forbrugerens gasforbrug i det kvartal, der er gået. Aflæsningen af gasmåleren vil også blive brugt til at justere det forventede forbrug til brug for aconto regningen for det kommende kvartals forbrug.

Den kvartårlig aflæsning af gasmåleren vil blive sendt til forbrugerens gasleverandør, som derved også får mulighed for at opgøre forbrugerens forbrug af gas oftere.