Temaer

Opsigelse af aftale med fjernvarmeværk (udtrædelse) – Hvad skal du betale?

Dette tema sætter fokus på, hvad du skal være opmærksom på, hvis du opsiger din aftale med dit fjernvarmeværk, og hvordan nævnet i praksis vurderer fjernvarmeværkers opkrævning i forbindelse med forbrugeres opsigelse.

Hvis du opsiger din aftale med dit fjernvarmeværk om levering af fjernvarme, fordi du fx overgår til en anden opvarmningsmetode, er der en række udgifter, du skal betale til fjernvarmeværket i forbindelse med din opsigelse.

En af de tilbagevendende problemstillinger i nævnets sager på fjernvarmeområdet er spørgsmålet om de opkrævninger, der følger af forbrugeres opsigelse af en aftale med et fjernvarmeværk om levering af fjernvarme.

Problemstillingen opstår, når en forbruger ønsker at opsige sin aftale med sit fjernvarmeværk, typisk fordi forbrugeren vil overgå til en anden opvarmningsmetode som fx jordvarme, elvarme eller lignende.

En sådan opsigelse kaldes også ”udtrædelse” af fjernvarmeværket.

I forbindelse med en forbrugers udtrædelse kan fjernvarmeværket være berettiget til at opkræve følgende hos forbrugeren:

  • Omkostninger forbundet med udtrædelsen (fx afkobling af stikledning, nedtagelse af måler mv.) og
  • udtrædelsesgodtgørelse.

De samlede udgifter i forbindelse med udtrædelse af et fjernvarmeværk kan være af en betydelig størrelse. Hvis du ønsker at opsige din aftale med fjernvarmeværket, fordi du vil overgå til en anden opvarmningsmetode, kan det derfor være en god ide at undersøge, hvad du skal betale, inden du skifter opvarmningsmetode.

Fjernvarmeværker og forbrugere kan her blive klogere på nævnets praksis på området.

Læs artikel om omkostninger forbundet med udtrædelse.

Læs artikel om udtrædelsesgodtgørelse.