Temaer

Telefonsalg

I sager om telefonsalg skal energiselskabet bevise, at de lovligt har ringet til dig, og at de har indgået en aftale med dig over telefonen.

Hvad er telefonsalg?

Telefonsalg er, når et energiselskab ringer til dig, og I bliver enige om at indgå en aftale over telefonen.

I Danmark er der et generelt forbud mod telefonsalg. Det betyder, at en sælger ikke må ringe til dig, uden du har givet samtykke hertil. Der er ganske få undtagelser til denne regel. For eksempel må sælgere godt ringe dig op, hvis de sælger bøger og forsikringsaftaler.

Energiselskaberne skal overholde reglerne for at opnå gyldige aftaler

Hvis energiselskabet ikke har fået dit samtykke til at blive kontaktet med henblik på telefonsalg kan det ikke indgå en gyldig leveringsaftale med dig. Hvis du siger ja til en aftale om levering af energi, er din accept af aftalen således ikke gyldig. Du vil derfor ikke være bundet af aftalen.

Du kan fortryde aftaler indgået over telefonen

Har du givet samtykke til at blive kontaktet af et energiselskab og sagt ja til at indgå en aftale med telefonsælgeren, er der stadig mulighed for at komme ud af aftalen. Du kan fortryde aftalen inden for 14 dage efter, at du modtog ordrebekræftelsen fra energiselskabet, hvis du ikke ønsker at være bundet af aftalen.

Pas på internet konkurrencer

Som tidligere beskrevet må energiselskaber gerne kontakte dig, hvis du selv har givet dem lov til det. Nogle gange kan det dog være svært at vide, hvornår man giver lov til at blive kontaktet af en telefonsælger.

Ankenævnet ser ofte, at forbrugere og energiselskaber er uenige om, hvorvidt forbrugeren har givet samtykke til at blive kontaktet i forbindelse med, at forbrugeren har deltaget i en internet konkurrence. Pas på med at deltage i internetkonkurrencer, hvis du er i tvivl om du giver samtykke til at blive ringet op af et energiselskab.

Forbuddet gælder ikke for erhvervsdrivende

Hvis du er erhvervsdrivende og for eksempel ejer et revisor- eller eventfirma, gælder forbuddet mod telefonsalg ikke for dig. Det er altså lovligt for blandt andet energiselskaber at ringe til erhvervsdrivende, da forbrugeraftaleloven ikke gælder for dem. Et samtykke til at blive ringet op af et energiselskab er ikke nødvendigt.

Ankenævnet har set eksempler på, at energiselskaber ringer til erhvervsdrivende for at indgå aftaler om levering af el. I stedet for at indgå en erhvervsaftale, indgår energiselskabet imidlertid en privataftale i samme telefonsamtale. I disse tilfælde skal energiselskabet også have samtykke fra forbrugeren, som den private aftale indgås med, før de kan indgå en gyldig aftale med en privat forbruger.

Brug Robinsonlisten som værn mod telefonsalg

Ønsker du at blive helt fri for telefonsælgere, kan du tilmelde dig Robinsonlisten. Det gør du ved at kontakte CPR-registret i din bopælskommune eller ved at logge på borger.dk og tilmelde dig.

Hvis du ikke ønsker at blive kontaktet af bestemte firmaer, kan du meddele dem, at du ikke ønsker flere opkald i fremtiden. Selvom du kan melde fra både skriftligt og mundtligt, er det en god idé at gøre det skriftligt, f.eks. via mail. Så har du dokumentation for, at du har kontaktet dem.

Tilmeld dig Robinsonlisten på borger.dk

Forbrugerombudsmanden har udsendt vejledning

Forbrugerombudsmanden har udarbejdet en generel vejledning om, hvordan de erhvervsdrivende må indhente samtykke fra kunderne. Forbrugerombudsmanden understreger, at det er den erhvervsdrivende der har ansvaret for, at samtykket er indhentet lovligt, og at det er gyldigt.

I vejledningen kan du også finde eksempler på, hvornår en internet konkurrence ifølge Forbrugerombudsmanden overholder reglerne, og hvornår den ikke gør. Se vejledningen om samtykke

Forbrugerombudsmanden har også lavet en specialiseret vejledning om markedsføring på energiområdet. Se vejledning om markedsføring på energiområdet.

Hvor findes reglerne?

Du kan finde reglerne i forbrugeraftaleloven § 4 og markedsføringslovens § 6, som handler om forbud mod uanmodet henvendelse.

Eksempler

Vi har udvalgt to situationer hvor telefonsalg er relevant. Klik på linket for at læse mere om nævnets vurdering af hver situation.

  1. Telefonsalg med internet konkurrencer (sag 1 og sag 2)
  2. Kontakt til et erhvervsselskab, men hvor der blev indgået en privat aftale (sag 3)