Vil du klage

Sådan forløber en sag ved nævnet

Ankenævnet er et privat klagenævn, der er godkendt af Erhvervsministeren til at behandle klager over køb og levering af energiydelser fra virksomheder til forbrugere. På denne side, kan du læse nærmere om, hvordan en sag ved nævnet forløber.