Afgørelse

Nummer
22/07327

Varsel om ændring af elpris

Sagen drejede sig om, at forbrugeren hos selskabet havde en aftale om gratis nattestrøm. Selskabet varslede herefter forbrugeren om, at prisen ændrede sig således at forbrugeren ikke længere havde gratis strøm om natten. I stedet blev forbrugerens forbrug om natten maksimalt kompenseret med op til gennemsnitligt 85 øre inkl. moms pr. kWh forbrugt pr. måned. Spørgsmålet var derfor, om selskabet var berettiget til at foretage denne ændring i forbrugerens elpris, eller om forbrugeren kunne få ret i, at selskabet skulle afregne nattestrømmen til 0 kr. ekskl. afgifter og transport.

Afgørelse

Nævnet vurderede, at selskabets varsel om ændring i elprisen ikke var sket i overensstemmelse med reglerne herom i elleveringsbekendtgørelsens § 4, stk. 1 og 3.

Nævnet gav derfor forbrugeren ret i, at selskabet skulle afregne nattestrømmen til 0 kr. ekskl. afgifter og transport.

Sagsresumé

Den 11. marts 2022 indgik forbrugeren og selskabet aftale om selskabets levering af el til forbrugsadressen. Aftalen indebar gratis strøm om natten.

Ved faktura af 23. marts 2022 opkrævede selskabet 804,53 kr. hos forbrugeren. I fakturaen varslede selskabet forbrugeren om, at prisen ændrede sig således at gratis strøm om natten maksimalt blev kompenseret med op til gennemsnitligt 85 øre inkl. moms pr. kWh forbrugt pr. måned. For private trådte ændringen i kraft pr. 1. juni 2022.

Da forbrugeren modtog en faktura med en opgørelse for forbruget for juni 2022 bad forbrugeren selskabet om at fremsende grundlaget for fakturaen, idet forbrugeren kom frem til en anden pris end selskabet. Forbrugeren oplyste, at forbruget så rigtigt ud, men at en stor del af forbruget lå i tidsrummet 00:00 til 06:00, og at opkrævningen for forbruget derfor burde være lavere.

Selskabet oplyste forbrugeren, at der var kommet nye betingelser fra den 1. juni 2022, som betød, at der var et prisloft på 85 øre pr. kWh, og at forbrugeren selv skulle betale differencen mellem dette beløb og beløbet for den faktiske indkøbspris.

Parterne korresponderede herefter uden at nå til enighed og den 17. august 2022 klagede forbrugeren til nævnet.

Læs hele afgørelsen 22/07327.