Afgørelse

Nummer
22/09426

Manglende slutopgørelse – Selskab skulle tilbagebetale acontobetaling

Sagen drejede sig om, at forbrugeren ikke havde modtaget en slutopgørelse fra selskabet i forbindelse med, at han stoppede med at modtage el fra selskabet. Spørgsmålet var derfor, om forbrugeren havde ret til tilbagebetaling af sine acontobetalinger for den periode, der ikke var opgjort, det vil sige 1. juni til 31. august 2022.

Afgørelse

Under sagens behandling oplyste selskabet, at det havde fremsendt en slutopgørelse til forbrugeren, men at det ikke havde modtaget forbrugerens kontooplysninger til brug for udbetaling af forbrugerens tilgodehavende.

Nævnet videreformidlede derfor forbrugerens kontooplysninger til selskabet og anmodede selskabet om at indsende henholdsvis en kopi af slutopgørelsen og dokumentation for tilbagebetaling til forbrugeren i overensstemmelse med slutopgørelsen. Selskabet besvarede dog ikke nævnets henvendelser.

Nævnet fandt på den baggrund, at selskabet skulle tilbagebetale 2.175,06 kr. til forbrugeren vedrørende betalt aconto for perioden 1. juni til 31. august 2022, da selskabet ikke over for nævnet havde dokumenteret, at kundeforholdet var opgjort og betalt acontobeløb var tilbagebetalt.

Sagsresumé

Ved faktura af 20. maj 2022 opkrævede selskabet 2.257,41 kr. hos forbrugeren, herunder et acontobeløb på 2.175,06 kr. vedrørende perioden 1. juni til 31. august 2022.

Ved e-mail af 23. maj 2022 til selskabet oplyste forbrugeren, at han overgik til et nyt elselskab fra den 16. juni (2022). Forbrugeren spurgte i den forbindelse, hvornår han ville få tilbagebetalt sine penge for de 2 ½ måneders elforbrug, som selskabet havde opkrævet ham for.

Ved e-mails af henholdsvis 6. september og 11. oktober 2022 rykkede forbrugeren for svar på sin forespørgsel, og den 24. oktober 2022 klagede forbrugeren til nævnet.

 

Læs hele afgørelsen 22/09426