Afgørelse

Nummer
22/06246

Selskab kunne ikke opkræve betaling for en ”Grøn Spareaftale” hos en forbruger

Sagen drejede sig om, at en forbruger blev opkrævet 200 kr. om måneden af et selskab for en ”Grøn Spareaftale”. Opkrævning af betaling startede først efter forbrugerens skift af elleverandør.

Afgørelse

Det var efter nævnets vurdering ikke dokumenteret, at der var indgået en selvstændig aftale mellem selskabet og forbrugeren om den grønne spareaftale. På grund af selskabets manglende aftale med forbrugeren om en ”Grøn Spareaftale” gav nævnet forbrugeren medhold i, at selskabet skulle tilbagebetale 600 kr. til forbrugeren. Beløbet svarede til selskabets opkrævning for tre måneder á 200 kr. for spareaftalen.

Sagsresumé

Den 3. december 2020 indgik forbrugeren en aftale med selskabet om levering af el, og den 1. februar 2021 begyndte selskabet at levere el til forbrugerens adresse.

Ifølge selskabet fremsendte det den 15. juli 2021 en e-mail til forbrugeren indeholdende en række oplysninger om ændringer. Det fremgik blandt andet af e-mailen, at selskabet måtte ændre den hidtidige aftale om levering af el ved at splitte den op i to separate aftaler, nemlig i henholdsvis en elleveringsaftale og ”Grøn Spareaftale”.

Den 11. december 2021 trådte ”Grøn Spareaftale” ifølge selskabet i kraft mellem forbrugeren og selskabet. Det fremgik af spareaftalen, at der var en samlerabat på 200 kr. på grund af forbrugerens aktive elleveringsaftale med selskabet, og at ydelsen om måneden derfor var 0,00 kr. Samlerabatten ville bortfalde, hvis forbrugerens elleveringsaftale med selskabet ophørte, hvorefter den månedlige ydelse ville være på 200 kr.

Den 1. maj 2022 skiftede forbrugeren elleverandør, og den 16. juni 2022 begyndte selskabet at opkræve 200 kr. om måneden hos forbrugeren for den grønne spareaftale.

Nævnet konstaterede, at selskabets orienteringsmail, som ifølge selskabet var sendt den 15. juli 2021 til forbrugeren, var på 9 A4-sider, og at selskabet først på side 7-8 oplyste forbrugeren om, at det havde ændret den hidtidige elleveringsaftale ved at splitte den op i to separate aftaler, nemlig i henholdsvis en elleveringsaftale og den grønne spareaftale. På side 9 i orienteringsmailen fremgik det, at modtageren kunne tilgå eksempler på opdaterede kontrakter via indsatte links i e-mailen.

Nævnet mente på den baggrund, at det var udokumenteret, at der var indgået en selvstændig aftale mellem selskabet og forbrugeren om den grønne spareaftale, da forbrugeren ikke havde modtaget et tilbud fra selskabet på den grønne spareaftale, som han havde accepteret. Nævnet bemærkede i den forbindelse, at forbrugeren alene havde haft vilje til at indgå en aftale om levering af el ved aftaleindgåelsen den 3. december 2020.

Nævnet mente endvidere, at selskabets eventuelle orienteringsmail af 15. juli 2021 ikke kunne føre til et andet resultat, da parterne ikke havde indgået en aftale om den grønne spareaftale, og selskabet kunne derfor ikke forpligte forbrugeren til at betale vederlag herfor og heller ikke ved en manglende reaktion fra forbrugeren.

Forbrugeren hæftede derfor ikke for selskabets opkrævninger vedrørende den grønne spareaftale.

Læs hele afgørelsen 22/06246