Artikel

Gasforsyning 2 - Forbrugerbeskyttelse i relation til gasforsyning

Informationskrav ved etablering af kundeforhold. Bekendtgørelsen implementerer reglerne om forbrugerbeskyttelse, som især fremgår af bilag A i EU direktivet om naturgasforsyning