Artikel

Kreditaftaleloven

Kreditaftaleloven regulerer aftaler om køb eller leveringer på kredit, herunder køb og aftale, der finansieres af tredjemand. Kreditaftaleloven indeholder regler, der implementer EU-direktivet.

Kreditaftaleloven kan hentes hos Retsinformation.dk