Artikel

Renteloven

Renteloven regulerer private krav om betaling af morarenter ved forsinket betaling samt rykker- og inkassogebyrer.