Artikel

Renteloven

Renteloven regulerer private krav om betaling af morarenter ved forsinket betaling samt rykker- og inkassogebyrer.

Renteloven

Hent renteloven hos Retsinformation.dk

Beregning af morarenter

Ved beregning af morarenter anvendes Nationalbankens rentesatser.

Se Nationalbankens rentesatser

Offentlige gebyrer mv.

Lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves eller inddrives af amtskommuner og kommuner regulerer krav, som amtskommuner og kommuner inddriver for krav, der er tillagt udpantningsret. Denne lov kan ikke anvendes af offentlige energiselskaber.

Hent loven hos Retsinformation.dk

Offentlig ejede energiselskaber

Offentlige energiselskaber skal nu i stedet anvende inddrive fordringer via SKAT.

Se nærmere i 

Inddrivelsesloven hos Retsinformation