Temaer

Rykkergebyr – Sådan er reglerne

Ankenævnet på Energiområdet behandler ofte klagesager, der vedrører rykkergebyrer, som energiselskabet har opkrævet af forbrugeren.