Nyhedsbrev 13. marts 2023

Nævnet udgiver årsberetning for 2022

Nævnet har offentliggjort sin årsberetning for 2022, og her kan du læse om nogle af de vigtigste nedslagspunkter fra årsberetningen. Du kan desuden læse mere om nævnets seneste afgørelser. Sidst men ikke mindst kan du møde nævnets to nye medarbejder.

Årsberetning: Stor stigning i antallet af sager og henvendelser til nævnet

Aldrig tidligere har der været så mange klager og henvendelser til nævnet som i 2022.

Nævnet modtog i alt 428 klagesager i 2022. Det er en stigning på 130 % sammenlignet med året før.

Også hotlinen havde ekstraordinært travlt med næsten 1.400 henvendelser, hvilket er en stigning på 81 % i forhold til henvendelser i 2021.

2022 var et år præget af stor fokus på energiregninger. Samtidig var det også et år, hvor kunderne til tider havde svært ved at komme igennem til energiselskaberne. Det var med til at gøre 2022 til et ekstraordinært travlt år i nævnet.

Hent Årsberetning 2022 (pdf)

Årsberetning: Efteropkrævninger, rykkergebyrer, telefonsalg - og meget andet

Langt de fleste afgørelser i 2022 vedrørte klager over regninger og forbrug. Men også klager over elselskabers salg af elaftaler over telefonen var med til at gøre det til et travlt år i nævnet. 

I årsberetningen kan du læse om nogle af de væsentligste klageemner i 2022. Det er også altid muligt at læse afgørelser af principiel karakter og andre vigtige afgørelser på nævnets hjemmeside under "afgørelser".

Hent Årsberetning 2022 (pdf)

Årsberetning: Ikke alle elselskaber svarede nævnet

I årets løb har nævnet måtte træffe afgørelser i sager, hvor selskaber på el-området ikke indsendte de oplysninger, som nævnet bad om. Det kan få bevismæssig skadevirkning for selskabet, hvis oplysningerne mangler.

I 2022 har mange forbrugere derfor fået medhold i deres klage, i tilfælde hvor selskabet ikke har indsendt oplysninger.

Ligeledes var det i 21 sager på el-området ikke muligt at få oplyst fra selskabet, om det ville efterleve afgørelsen. Det er usædvanligt, at nævnet på den måde ikke modtager svar, og det betyder, at afgørelserne skal forkyndes for selskaberne via stævningsmand eller med politiets hjælp.

Hent Årsberetning 2022

Afgørelser fra december 2022

Nævnet har i december 2022 truffet afgørelse i tre sager, som nævnet har besluttet at publicere på nævnets hjemmeside.

Den ene afgørelse handlede om, hvorvidt et elselskab havde varslet en prisstigning korrekt over for forbrugeren.

Den anden afgørelse handlede om et elselskabs opkrævning for et forbrug, der havde været skønnet for lavt over en årrække, og om forbruget var fordelt og opkrævet korrekt.

Den tredje afgørelse handlede om, hvorvidt nævnet havde kompetence til at behandle en klage over et gasselskabs afregningsmetode.

Læs mere om afgørelserne fra december 2022

Afgørelser fra oktober 2022

Nævnet har i oktober 2022 truffet afgørelse i to sager, som nævnet har besluttet at publicere på nævnets hjemmeside.

Den ene afgørelse handlede om, hvorvidt et elselskab havde ret til at opkræve forbrugeren for et gammelt kundeforhold i forbrugerens nye kundeforhold.

Den anden afgørelse handlede om et elselskabs telefonsalg til en forbruger, og om forbrugeren skulle betale for elleveringen på baggrund af selskabets telefonsalg.

Læs mere om afgørelserne fra oktober 2022

Nye kollegaer i nævnets sekretariat

I nævnets sekretariat har vi fået nye kollegaer. Anders er jurist og ny sagsbehandler, og han kommer fra en stilling hos Energistyrelsen. Gustav er jurastuderende ved Syddansk Universitet og arbejder også som sagsbehandler i sekretariatet.

I sekretariatet er vi nu i alt 6 personer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Du vil blandt andet få information om nye afgørelser, temaer, regler, statistik fra ankenævnet mv. Nyhedsbrevet udkommer ca. 4 gange om året.