Hvad siger loven?

De væsentligste relationer mellem forbrugere og energiselskaber reguleres i de tre energiforsyningslove. Det er el-, gas- og varmeforsyningslovene. Energilovene med tilhørende bekendtgørelser får du adgang til på Energitilsynets hjemmeside (energitilsynet.dk).

Udover energilovene gælder også de almindelige civilretlige regler, herunder de særlige forbrugerlove for private forbrugere. Det er fx aftaleloven, forbrugeraftaleloven, købeloven, renteloven med flere. Eller se Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside (kfst.dk).