Afgørelse

Nummer
22/09257

Ulovligt telefonsalg og retsfortabende passivitet

Et elselskab ringede til en forbruger for at indgå aftale om levering af el i maj 2021, og selskabet begyndte herefter at levere el til forbrugeren den 1. august 2021. Den 30. september 2022 klagede forbrugeren til selskabet, og forbrugeren skiftede elleverandør den 31. oktober 2022. Da det er ulovligt for erhvervsdrivende at ringe uanmodet til forbrugere med henblik på at indgå aftaler, herunder aftaler om ellevering, efter forbrugeraftalelovens § 4, skal et elselskab derfor have et gyldigt samtykke fra forbrugeren til, at selskabet må kontakte forbrugeren. Er selskabets henvendelse til forbrugeren sket uden forudgående samtykke fra forbrugeren, er forbrugeren som udgangspunkt ikke bundet af aftalen efter forbrugeraftalelovens § 5. Sagen drejede sig derfor om, hvorvidt der var indgået en gyldig og bindende aftale mellem forbrugeren og selskabet om levering af el, og om forbrugeren skulle betale for den el, som selskabet havde leveret til forbrugeren.

Afgørelse

Selskabet havde under sagens behandling fremlagt konkurrencemateriale for den konkurrence, som forbrugeren efter det oplyste havde deltaget i og samtidig givet selskabet samtykke til at kontakte hende.

Nævnet fandt, at det ikke fremgik af det fremlagte konkurrencemateriale, hvilke selskaber, man gav samtykke til, måtte kontakte én, og at selskabet således ikke var angivet ved navn. Forbrugeren var derfor ikke tilstrækkeligt informeret, og forbrugeren kunne dermed ikke have givet et specifikt samtykke til at selskabet gyldigt måtte kontakte hende.

Nævnet fandt endvidere, at de af selskabet fremlagte oplysninger om forbrugerens navn, e-mailadresse, telefonnummer og oplysninger om en IP-adresse ikke var tilstrækkelig dokumentation for, at forbrugeren havde givet et samtykke til markedsføring.

Selskabets henvendelse til forbrugeren var derfor sket i strid med forbrugeraftalelovens § 4, og forbrugerens eventuelle løfte var dermed som udgangspunkt ikke bindende efter forbrugeraftalelovens § 5.

Da forbrugeren først klagede 1 år og 2 måneder efter leverancestart, og da forbrugeren aftog el fra selskabet i 1 år og 3 måneder, fandt nævnet imidlertid, at forbrugeren havde udvist retsfortabende passivitet ved ikke at gøre indsigelse over for aftalegrundlaget og skifte elleverandør inden for en rimelig tidsperiode.

Forbrugeren var derfor indtrådt i aftalen med selskabet, uanset om aftaleindgåelsen var sket i strid med forbrugeraftalelovens § 4, og forbrugeren hæftede derfor for selskabets ellevering til forbrugsadressen i perioden 1. august 2021 til 31. oktober 2022.

Sagsresumé

I maj 2021 blev forbrugeren ringet op af en sælger fra selskabet, og den 1. august 2021 begyndte selskabet at levere el til forbrugeren på baggrund af den telefoniske henvendelse.

Forbrugeren opsagde sin elaftale hos selskabet den 18. september 2022, og den 30. september 2022 klagede forbrugeren over selskabets fakturering under kundeforholdet, idet forbrugeren henviste til, at selskabet telefonisk havde lovet billigere strøm, end hun fik leveret af sin tidligere elleverandør, men at det havde været dobbelt så dyrt hos selskabet.

Den 17. oktober 2022 klagede forbrugeren til nævnet, og den 31. oktober 2022 stoppede selskabet med at levere el til forbrugeren.

 

Læs hele afgørelsen 22/09257