Temaer

Elselskabers ændring i kontrakt eller pris

Ankenævnet på Energiområdet modtager et stigende antal henvendelser fra forbrugere, der oplever, at deres elselskab foretager ændringer i kontraktbetingelserne, herunder prisændringer, til ugunst for forbrugeren. Her kan du blive klogere på, om elselskabet må ændre i din kontrakt eller pris, og hvad du som forbruger kan gøre.

Må mit elselskab ændre i min kontrakt og pris?

Det korte svar er ja.

Hvis dit elselskab vil ændre i dine kontraktbetingelser, herunder prisen, og ændringen er til ugunst for dig, skal elselskabet give dig besked om ændringen, inden elselskabet foretager den. Med andre ord skal du have et forudgående varsel om ændringen. En typisk ændring kan for eksempel være, at du bliver flyttet fra et elprodukt med en fastpris til en variabel pris.

Et varsel skal opfylde følgende betingelser:

  • Varslet skal være på mindst tre måneder.
  • Du skal have ret til at opsige kontrakten, inden ændringen træder i kraft, hvis du ikke accepterer ændringerne, og du skal oplyses om dette i varslingen.
  • Varslet skal gives i et klart og forståeligt sprog.
  • Varslet skal gives i en e-mail, faktura eller lignende individuel kommunikation.

Er betingelserne for varsling ikke overholdt, kan varslet være ugyldigt.

Nævnet modtager jævnligt henvendelser fra forbrugere, som oplever, at deres elselskab varsler dem over på en anden og højere pris, selvom elselskabet har lovet en fast lavere pris i en længere periode (for eksempel i tre år). I den situation er spørgsmålet, om forbrugeren har ret til erstatning for et økonomisk tab. Nævnet har endnu ikke taget stilling til, om et elselskab er erstatningsansvarlig for forbrugerens økonomiske tab, når en ændring i kontrakt eller pris er korrekt varslet.

Det kan du gøre, hvis din kontrakt eller pris bliver ændret

  • Undersøg, om du har modtaget et varsel om ændringen fra dit elselskab, og om varslet overholder betingelserne for varsling.
  • Klag til elselskabet, hvis det ikke har overholdt betingelserne for varsling.
  • Du kan undersøge, om du kan finde et tilsvarende eller bedre elprodukt hos et andet elselskab. Benyt eventuelt Forsyningstilsynets hjemmeside elpris.dk.
  • Får du ikke ret i din klage hos elselskabet, kan du klage til Ankenævnet på Energiområdet, hvis du har et økonomisk krav over for elselskabet.
  • Forsyningstilsynet fører tilsyn med elselskabers manglende overholdelse af reglerne om varsling, og du kan orientere Forsyningstilsynet, hvis du mener, at elselskabet ikke har varslet korrekt.

Reglerne om elselskabers fremgangsmåde i forbindelse med ændring i kontraktbetingelser og varsling fremgår af §§ 4-5 i elleveringsbekendtgørelsen.