Temaer

Elselskabers ændring i kontrakt eller pris

Ankenævnet på Energiområdet modtager et stigende antal henvendelser fra forbrugere, der oplever, at deres elselskab foretager ændringer i kontraktbetingelserne, herunder prisændringer, til ugunst for forbrugeren. Her kan du blive klogere på, om elselskabet må ændre i din kontrakt eller pris, og hvad du som forbruger kan gøre.

Reglerne om elselskabers fremgangsmåde i forbindelse med ændring i kontraktbetingelser og varsling fremgår af §§ 4-5 i elleveringsbekendtgørelsen.