Om ankenævnet

Kontakt til nævnet

Ankenævnet har sekretariat hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Du vil blandt andet få information om nye afgørelser, temaer, regler, statistik fra ankenævnet mv. Nyhedsbrevet udkommer ca. 4 gange om året.