Afgørelse

Nummer
23/07060

Forbrugerens udgift til elektriker – Selskabet skulle ikke refundere udgiften til forbrugeren

En forbruger krævede, at selskabet skulle refundere ham udgiften til en elektriker, som forbrugeren havde tilkaldt på grund af et strømsvigt i hans sommerhus.

Afgørelse

Nævnet gav ikke forbrugeren medhold i det fremsatte krav om, at selskabet skulle refundere ham udgiften til en elektriker, da forbrugeren ikke havde kontaktet selskabet forud for tilkaldelsen af elektrikeren.

Sagsresumé

Forbrugeren tilkaldte en elektriker til sit udlejede sommerhus, fordi sommerhusets lejer havde klaget over, at ovnen i komfuret ikke virkede, selvom det øvrige lys virkede i sommerhuset.

Forbrugerens elektriker konstaterede, at der var tale om en fejl i et kabelskab, som tilhørte selskabet. Kabelskabet var blevet påkørt af en bil. Påkørslen havde medført en løs forbindelse i kabelskabet. Dette betød, at der var periodiske strømsvigt i sommerhuset, når en kraftgruppe i HFI-relæet blev belastet.

Selskabet udskiftede kabelskabet på grund af elektrikerens henvendelse til selskabet.

Forbrugeren klagede efterfølgende til selskabet. Forbrugeren krævede, at selskabet refunderede ham hans udgift til elektrikeren. Det skyldtes, at kabelskabet var selskabets ejendom og årsag til strømsvigtet.

Selskabet afviste at betale for elektrikeren. Selskabet henviste til dets hjemmeside, hvor det ifølge selskabet fremgik, at selskabet ikke betalte for en ekstern elektriker som følge af fejl i forsyningsnettet.

Parterne var enige om, at forbrugeren ikke havde kontaktet selskabet forud for hans tilkald af elektrikeren. Selskabet oplyste i den forbindelse, at det ved en henvendelse fra forbrugeren ville have kunnet se, at fejlen ikke var i forbrugerens egne elinstallationer.

Nævnet konstaterede, at ”udfaldet” på ovnen i komfuret skyldtes fejl i selskabets kabelskab. Selskabets ydelse til sommerhuset var derfor mangelfuld efter køberetlige principper, og forbrugeren kunne gøre et mangelkrav gældende over for selskabet.

Efter købelovens § 81 skal en forbruger, der vil påberåbe sig en mangel, dog meddele dette til selskabet inden for rimelig tid, efter forbrugeren opdager manglen. I modsat fald taber forbrugeren retten til at påberåbe sig manglen.

Nævnte mente, at forbrugeren ikke havde reklameret korrekt over den mangelfulde ydelse til selskabet, og forbrugeren kunne derfor ikke gøre et krav gældende over for selskabet, jf. købelovens § 81.

Nævnet kunne derfor ikke give forbrugeren medhold i, at selskabet skulle refundere ham udgiften til elektrikeren.

Læs hele afgørelsen 23/07060